2 0 : 5 4
 | 

კრიმინალი

დღეიდან მოძალადეებს, შემაკავებელ ორდერთან ერთად, ელექტრონულ სამაჯურს დაუმაგრებენ

დღეიდან, პირველი სექტემბრიდან ამოქმედდა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის თანახმადაც, მოძალადეებს, შემაკავებელი ორდერის გამოცემასთან ერთად, ელექტრონული სამაჯურები დაუმაგრდებათ.

შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ სახეზეა ძალადობის განმეორების რეალური საფრთხე.

“ძალადობის განმეორების რისკის შეფასება ხორციელდება შემაკავებელი ორდერის ოქმში ინტეგრირებული კითხვარის საფუძველზე. ელექტრონული ზედამხედველობის დაწესების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, მხედველობაში მიიღება ძალადობის განმეორების რისკის დონე, მოძალადის მიერ წარსულში ძალადობრივი დანაშაულის ჩადენა, ძალადობის განხორციელებისას ცივი/ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების ფაქტი და სხვა გარემოებები”, -აცხადებს შსს.

მათიცე ინფორმაციით, ელექტრონული ზედამხედველობა შემაკავებელი ორდერის მოქმედების ვადით განისაზღვრება, რომელიც არ აღემატება 1 თვეს.

“ელექტრონული ზედამხედველობის განხორციელებისთვის აუცილებელია მსხვერპლის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის/საპროცესო წარმომადგენლის თანხმობა.

ელექტრონული ზედამხედველობის დაწესების შემთხვევაში მოძალადეს სხეულზე ელექტრონული სამაჯური უმაგრდება. აღნიშნულის შედეგად ხდება მოძალადის მსხვერპლთან და წინასწარ განსაზღვრულ ტერიტორიებთან მიახლოების რეალურ დროში კონტროლი.

ელექტრონული ზედამხედველობის დაწესების საკითხი ექვემდებარება სასამართლო კონტროლს. პოლიციის მიერ გამოცემული ოქმი, გამოცემიდან 24 საათის განმავლობაში დასამტკიცებლად წარედგინება სასამართლოს. მოძალადის ვირტუალური მონიტორინგს უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112”, – აცხადებს უწყება.

შსს აღნიშნავს, რომ მოძალადის მიერ დაკისრებული ვალდებულებების შესრულება სავალდებულოა, ელექტრონული ზედამხედველობის თავის არიდების შემთხვევაში სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისრება.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები