1 3 : 2 8
სარეკლამო ადგილი - 21
620 x 80
 | 

საზოგადოება

დარწმუნებული ვარ, ნათლიათქვენს და მის სისტემას მამათქვენის მოკვლის 3 თუ 4 მცდელობა არ ჰქონია - მაინც, შურისძიებას კარგი არავისთვის მოუტანია - რას წერს კობა დავითაშვილის ვაჟი?

კობა და­ვი­თაშ­ვი­ლი ვაჟი თორ­ნი­კე და­ვი­თაშ­ვი­ლი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ვრცელ პოსტს აქ­ვეყ­ნებს, რო­მელ­შიც ეხ­მა­უ­რე­ბა ექ­სპრე­ზი­დენ­ტის ცი­ხე­ში ყოფ­ნის სა­კითხს და წერს, რომ სურ­ვი­ლი აქვს მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი ნე­იტ­რა­ლუ­რი მხრი­დან გა­სამ­რთლდეს. მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი თორ­ნი­კეს ნათ­ლია. ცნო­ბი­ლია, რომ წარ­სულ­ში მე­გო­ბარ პო­ლი­ტი­კო­სებს ნა­თელ-მირ­ნო­ბა აკავ­ში­რებ­დათ, თუმ­ცა "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის“ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში მოს­ვლის შემ­დეგ მათი გზე­ბი სა­მუ­და­მოდ გა­ი­ყა­რა.

თორ­ნი­კე და­ვი­თაშ­ვი­ლი:

"ჩემი საკ­მა­ოდ მარ­ტი­ვი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მიმ­დი­ნა­რე პრო­ცე­სე­ბის მი­მართ:

 

1. დამ­ნა­შა­ვე უნდა გა­სა­მარ­თლდეს, მაგ­რამ...

2. უნდა გა­სა­მარ­თლდეს სა­მარ­თლი­ა­ნად და კა­ნო­ნის ფარ­გლებ­ში.

3. ხალ­ხის სა­ჭო­რაო ნამ­დვი­ლად არაა შიმ­ში­ლის დე­ფი­ნი­ცა, მაგ­რამ...

4. ასე­ვე მხო­ლოდ ექი­მე­ბი უნდა აფა­სებ­დნენ, არის თუ არა ადა­მი­ა­ნის სი­ტუ­ა­ცია კრი­ტი­კუ­ლი. ციხე იმის ცი­ხეა, რომ პი­რა­დი სურ­ვი­ლე­ბი მგო­ნი შე­ზღუ­დუ­ლი უნდა იყოს, არა? შე­სა­ბა­მი­სად, გა­უ­გე­ბა­რია რა­ტომ ითხოვს სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში გა­დას­ვლას, თუ ამის სა­ჭი­რო­ე­ბა არ დგას.

5. მინ­და, რომ აუ­ცი­ლებ­ლად ნე­იტ­რა­ლუ­რი მხა­რის­გან გა­სა­მარ­თლდეს. მო­იწ­ვი­ეთ სა­ზღვარ­გა­რე­თი­დან მი­უ­კერ­ძო­ე­ბე­ლი მოს­მარ­თლე­ე­ბი, რომ ერთხელ და სა­მუ­და­მოდ ამო­ვი­სუნ­თქოთ და გა­ვაგ­რძე­ლოთ ცხოვ­რე­ბა. თუ გა­ა­ა­სა­მარ­თლე­ბენ, ხომ კარ­გი, თუ არა­და, მე პი­რა­დად და­ვი­ღა­ლე ამ ცირ­კით. რაც მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, ის უკა­ნა ფლანგზეა და ყვე­ლა იმას შევ­ყუ­რებთ, მიშა რას ჭამს თუ ბო­დი­ში და რას ჯვ...

6. მე პი­რა­დად ყვე­ლა­ზე ირო­ნი­უ­ლად ვგრძნობ თავს ამ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში. დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ნათ­ლი­ათ­ქვენს და მის სის­ტე­მას მა­მათ­ქვე­ნის მოკ­ვლის 3 თუ 4 მცდე­ლო­ბა არ ჰქო­ნია. მა­ინც, შუ­რის­ძი­ე­ბას კარ­გი არას­დროს და არა­ვის­თვის მო­უ­ტა­ნია, და მოდი გა­და­ვა­გო­როთ რა ეს უბე­დუ­რი თავი სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ა­ში. სჯობს, ქვეყ­ნის აღმშე­ნებ­ლო­ბით და გაძ­ლი­ე­რე­ბით დავ­კავ­დეთ, ვიდ­რე ჭო­რა­ო­ბით.

კარგ სა­ღა­მოს გი­სურ­ვებთ!“ - წერს თორ­ნი­კე და­ვი­თაშ­ვი­ლი.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები