1 6 : 0 7
 | 

საზოგადოება

საქართველოს სათამაშო ბიზნესის ასოციაცია, თამბაქოს კონტროლის ალიანსის დირექტორს კორექტულობისკენ და ეთიკის ნორმების დაცვისკენ მოუწოდებს!

  საქართველოს სათამაშო ბიზნესის ასოციაცია, კიდევ ერთხელ განმარტავს „თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ კანონში ცვლილებების აუცილებლობას

სათამაშო ბიზნესის ასოციაცია მიესალმება სახელმწიფო რეფორმას, თამბაქოს კონტროლის შესახებ, მაგრამ არსებული ფორმით კანონის მოქმედება და მისი ადმინისტრირება წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციის 30-ე მუხლის მე-2 პუნქტთან, რომლის მიხედვით „სახელმწიფო ზრუნავს თავისუფალი და ღია ეკონომიკის თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის განვითარებაზე“. 

ასევე წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კანონთან „კონკურენციის შესახებ“, რომლის მიზანია საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობის და კონკურენციის ხელშეწყობა, აგენტებს შორის კონკურენციის არამართლზომიერი შეზღუდვის დაუშვებლობა. 

„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ კანონში არსებული უზუსტობები ბაზრის კონკურენტულ გარემოზე ახდენს უარყოფით გავლენას და შესაბამისად ცალკეული ოპერატორები აღმოჩნდნენ მონოპოლიურ მდგომარეობაში, ხოლო დანარჩენი ოპერატორები გაკოტრების რეალური საფრთხის წინაშე. კანონში არსებული გამონაკლისების ჩამონათვალში, უნდა განხორციელდეს ცვლილება და ‘’სამორინე“ უნდა ჩანაცვლდეს "აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშების მოწყობის ადგილით", აქვე განვმარტავთ განსხვავებას ამ ადგილებს შორის: აზარტული კლუბები, სამორინეები, ტოტალიზატორები და სათამაშო აპარატების სალონები, უმეტეს შემთხვევაში ცალ-ცალკე სივრცეში ოპერირებენ, ხოლო იშვიათი გამონაკლისების შემთხვევაში ერთადაც.

 სწორედ ისინი, ვისაც ყველა ეს პროდუქტი თავმოყრილი აქვს ერთ სივრცეში აღმოჩნდნენ მონოპოლიურ მდგომარეობაში, რაც აუცილებლად მოახდენს უარყოფით გავლენას არა მხოლოდ ბიზნესზე, არამედ ქვეყნის ეკონომიკაზეც. სწორედ ამ ფაქტორებიდან გამომდინარე ვითხოვთ კანონში ცვლილების შეტანას და იმედს გამოვთქვამთ, რომ „თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში განსახორციელებელ ცვლილებებში გათვალისწინებული იქნება სათამაშო ბიზნესის ასოციაციის განცხადება, რომელიც შეტანილია საკანონმდებლო ორგანოში. 

საქართველოს სათამაშო ბიზნესის ასოციაციის საკანონმდებლო წინადადებაზე თამბაქოს კონტროლის ალიანსის დირექტორის გიორგი ბახტურიძის განცხადება, კი სადაც ბიზნესს კრიმინალად მოიხსენიებს ციტირება: "სათამაშო ბიზნესის ასოციაცია მოითხოვს, რადგანაც სამორინეში დაშვებულია მოწევა ტოტალიზატორებში და სლოტ კლუბებშიც დავუშვათო. ეს კანონი უკან არ დაიხევს, შეეგუონ ეს ბატონები. პირდაპირ კრიმინალია ეს ბიზნესი და კანონი მათ არ მოერგება.“ 

მსუბუქად რომ ვთქვათ სცდება ყოველგვარ სამართლებრივ და მორალურ ნორმებს. საკანონმდებლო წინადადებაზე მისი არაადეკვატური და აგრესიული რეაქცია ხაზს უსვამს მისსავე უარყოფით და სუბიექტურ დამოკიდებულებას, აბსოლუტურად ლეგალურ ბიზნესთან მიმართებაში. ვითხოვთ, მისგან საჯარო ბოდიშის მოხდას და იმედს ვიტოვებთ, რომ იგი მის მომავალ ქმედებებში, საქართველოს სათამაშო ბიზნესთან მიმართებაში იქნება კორექტული და ავთენტური.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები