1 8 : 5 9
 | 

პოლიტიკა

სუს-ის თანამშრომლებს თანამდებობის დაკავების შესაძლებლობა სამსახურის გაუმჟღავნებლად ექნებათ

  აღმასარულებელი ხელისუფლების ორგანოებში, სხვადასხვა საწარმოებსა და ორგანიზაციებში, სუს-ის თანამშრომლებს თანამდებობის დაკავების შესაძლებლობა სამსახურის გაუმჟღავნებლად ექნებათ.

  “სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ კანონში ცვლილება შედის, რომლის მიხედვითაც სუს-ის თანამშრომელს, სამსახურის კუთვნილების გაუმჟღავნებლად, აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოში, სხვადასხვა საწარმოში, დაწესებულებასა და ორგანიზაციაში თანამდებობის დაკავებას შეძლებს. ამის შესახებ სააგენტო ipn-იწერს.

თავის მხრივ, აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოს, აგრეთვე სხვადასხვა საწარმოს, დაწესებულებისა და ორგანიზაციის ხელმძღვანელებს სუს-ის მოსამსახურის სამსახურისადმი კუთვნილების გამჟღავნებისათვის პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ. 

ეს ცვლილება ერთ-ერთია 111 საკანონმდებლო პროექტს შორის, რომელიც სტუქტურული რეორგანიზაციის ფარგლებში მთავრობამ პარლამენტს წარუდგინა.

მთავრობაში დაგეგმილ სტუქტურულ ცვლილებებთან დაკავშირებით საკანონმდებლო პაკეტის ინიცირება ბიუროს სხდომაზე მოხდა. სწორედ ამ დოკუმენტის განხილვას იწყებს პარლამენტი დღიდან


კომენტარები

მსგავსი სიახლეები