0 6 : 3 0
 | 

მსოფლიო

ორწინადადებიანი მოთხრობა, რომლითაც ო. ჰენრიმ კონკურსი მოიგო

  ო. ჰენრიმ გაიმარჯვა ყველაზე მოკლე მოთხრობის კონკურსში. 
  ნაწარმოებს ტრადიციული მოთხრობისთვის დამახასიათებელი ყველა ნიშანი გააჩნია - კვანძის შეკვრა, კულმინაცია და კვანძის გახსნა:
  "მძღოლმა სიგარეტი გააბოლა და დაიხარა, რომ ენახა, რამდენი საწვავი ჰქონდა ავზში დარჩენილი. გარდაცვლილი 23 წლის იყო."

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები